۱۳۸۸ بهمن ۱۴, چهارشنبه

انزال زودرس

زندگی شده برام فاحشه ای که هی بالا و پایین می کنه تا بیشتر بیاد ازم...

 باور نمیکنه هر چی میگم همش همون بود به خدا دیگه خالی ام  !