۱۳۸۸ بهمن ۱۱, یکشنبه

نزدیک به واقعی

خانوم معلم که میخواست از شاگرد باهوش انتقامی سخت بگیرد تکلیفی عجیب برایش تعیین کرد:

- با این کلمات جمله بساز:  سینه - جلگه - چشمه - بچه

- شاگرد کمی فکر کرد و گفت: از مسیر سینه ات راهی بلدم که به جلگه ای مثلثی شکل به پایین تنت می رسد و دوست دارم از آب گرم چشمه اش سیرابم کنی، برای ساخت اولین بچه آماده ای؟

و کلاس منهدم گردید.