۱۳۸۸ بهمن ۶, سه‌شنبه

دور سینه

پسر، موجودی است که تا سه سالگی می می میخواد

پونزده سالگی هم می می میخواد

25 سالگی، بازم می می میخواد