۱۳۸۸ دی ۲۷, یکشنبه

سلف استادی

به حالتی که باعث میشه این حس به آدم دست بده که علناً ترجیح میده توی یه گودال یخی تو شمال روسیه بیفته و بمیره و جسدشو یه ماده خرس قطبی بین توله هاش تقسیم کنه تا اینکه تو خراب شده ای به نام ایران جون بده، چی میگن؟