۱۳۸۸ دی ۱۸, جمعه

پلــدختر

صدای ناز ضربه های پاشنه ی بلند کفش تو

 به ورق فلزی های آج دار پل عابر سفید

 که فقط من و تو و یکی دیگه سوارشیمو  گوش بدم

یا انتهای پله های برقی و التماس سرد دختری کبریت فروش؟