۱۳۸۸ دی ۱۵, سه‌شنبه

علــم الهــدی

مشکل قرآن نیست... معاویه جماعت، اگر قرآنی هم نبود، از هر جرز دیواری آیه ای می ساختند ... مخالفش هم می شد محارب !