۱۳۸۸ دی ۱۴, دوشنبه

سکوت ناچاری

داستان مذهبی های مخالف نظام مثل قضیه کیوی میمونه... اولش از آناناس هم کمتر بود، بعد تقریباً به انداز موز همه جا پیدا شد....

حالا از نارنگی هم بیشتره.