۱۳۸۹ دی ۸, چهارشنبه

ooonwar

یه روز میاد که تو برگه درخواست پناهندگی، جلوی علت بنویسیم: "گرانی"..

میاد

۱ نظر: