۱۳۸۹ آذر ۲۳, سه‌شنبه

غربت سایبری

دریایی از offline  های خاکستری، و کوهی از Busy  های سرخ روی، و بیکرانی از Away های غروب رنگ،

سهم من است از آنلاین بودن 

۱ نظر: