۱۳۸۹ آبان ۱۳, پنجشنبه

کاربرد عملی

از شیخ ما پرسیدند که "دین" چیست؟

بگفت: همان است که وقتی همه چیز تخمی شد، بگویند به خاطر عمل نکردن به آن بوده وگرنه اینطور نمی شد. 

۳ نظر:

  1. و شیخ ادامه بداد دین در پی نید آیدو و نید خارج از دین نباشد ( دین همان نید است و نید همان دین )

    پاسخحذف