۱۳۸۹ شهریور ۷, یکشنبه

شب احیاء

وقتی نه من قدر تو رو می دونم، نه تو قدر منو

بهتره جفتمون تا صبح بخوابیم 

۱ نظر: