۱۳۸۹ مرداد ۲۵, دوشنبه

اولیای مدرسه

عمرن ازتون حساب می بردیم...

اگه می دونستیم همتون بعد بازنشستگی میرین آژانس کار کنین

۱ نظر: