۱۳۸۹ مرداد ۱۳, چهارشنبه

فاجعه ی فجیره

آمریکا جان، خواستی حمله کنی حمله کن عزیزم، فقط قربونت فیبــرو نزن !

۲ نظر:

  1. آمریکا جان، خواستی حمله کنی حمله کن عزیزم، فقط قربونت فیبــرو نزن ! هه هه ...

    پاسخحذف