۱۳۸۹ مرداد ۱۲, سه‌شنبه

یاد گرفتی؟

اوین قدم برای مبارزه با دشمن، بد نام کردنشه... نفی اسم واقعیش و گذاشتن یه اسم جعلی روش

بزرگترین دشمن دین و سنت، "مدرنیسم" بود. اسمش رو گذاشتن "ناهنجاری". هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر