۱۳۸۹ تیر ۱۳, یکشنبه

جام سرنوشت

خدایا، اگه بیاری روزی رو که رخ تو رخ به احمدی نژاد بگیم: خداحافظ اقای بد لباس.. می فهمم خدایی

۱ نظر: