۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۸, شنبه

Cheap Pride

تابستون هیچی هم نداشته باشه، از دیدن کیفی  که ملت با عینک دو تومنی هایی که از دستفروش های بلوچ خریدن و گذاشتن رو دماغشون می کنند، میشه سرگرم شد

۱ نظر: