۱۳۸۹ خرداد ۸, شنبه

خدایـــا

حیف به خاطر بسیجی خلق نکردنم بت مدیونم

وگرنه میگفتم اگه مردی زنگ آخر دم در وایســـا

۲ نظر: