۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۶, یکشنبه

آناتومی روزگار

بالا رفتیم..... دار بود

پایین اومدیم..... تجاوز بود

قصه ی ما.... تاریخ بود

۱ نظر: