۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۴, سه‌شنبه

جبر کوروموزومی

قاطر را، اسب بودن مادر و الاغ بودن پدر قاطر کرد

نتواند سقراط هم، Undo کند آنچه ژنتیک آن کار کرد

۲ نظر: