۱۳۸۹ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

Life Player

کاش بعضی از جاهای زندگی رو مثل وقتی داری فیلم پورن نگاه می کنی می شد Pause  زد و سریع  Minimize  کرد

۳ نظر: