۱۳۸۹ فروردین ۳۰, دوشنبه

مگه چی خواستم ازت؟

خدایا، از اینکه بم صدایی مثل صدای کریس براون، دماغی مثل دماغ جورج کلونی، دندون هایی مثل دندون های براد، گوشه های چشمی مثل گوشه های چشم بوروس ویلیس، خنده هایی مثل خنده های بن استیلر ، و دوست دختری مثل جنیفر کانلی ندادی

 هیچ وقت نمی بخشمت

۱ نظر: