۱۳۸۹ فروردین ۲۶, پنجشنبه

خودشان هم باورشان شده

حبس= محدود کردن شخص در فضایی نامطلوب

ممنوع الخروج= محکوم به حبس در فضای کشور

طبق استدلال استنتاجی: ایران= فضای نامطلوب

۲ نظر: