۱۳۸۹ فروردین ۲۴, سه‌شنبه

هاکلبریفین

خونت یه کلبه کنار روخونه می سی سی پی باشه ......  حتی اگه یه ناپدری بدجنس داشته باشی

بهتره تا اینکه

خونت تو این خراب شده باشه  .....  حتی اگه یه بابا مثل دکتر ارنست داشته باشی

۳ نظر: