۱۳۸۹ فروردین ۱۶, دوشنبه

چیم کمه؟

با مجموع نمره چشم 5 و شیش تا دندون پر کرده و زخم اثنی عشر و کمر درد و لاغری مفرط دیگه جداً نا امید شده بودم که بتونم یه روز خلبان F22  بشم

اما از وقتی دیدم یه کسی مثل ده نمکی شده "کارگردان موفق"  دوباره کوهی از امید به دلم روانه شد

۳ نظر: