۱۳۸۸ اسفند ۲۴, دوشنبه

سکسایـبـرسافت

سلام می کنم به شما و کارشناس محترم برنامتون می خواستم بدونم ورود یک چیز نرم به یک چیز نرم دیگه هم از مصادیق جنگ نرمه؟ 

۳ نظر: