۱۳۸۸ بهمن ۴, یکشنبه

یه خوشه نخود سیاه

یه زمانی وقتی میخواستم بگم "خوشه" زبونم درست نمی چرخید و می گفتم "شوخه"

فکرشم نمی کردم روزی بیاد که شوخی شدن خوشه ها انقدر جدی بشه 

۵ نظر: