۱۳۸۸ بهمن ۱, پنجشنبه

درک متقابل

اگر خدا مذهبی خلق نمی کرد حتماً اعدامش می کردند... چون با این کار خود آرامش خیلی ها را از بین می برد.

به خدا هم باید حق داد که از مرگ بترسد. 

۵ نظر: