۱۳۸۸ دی ۱۰, پنجشنبه

ملت آفتابه ساز

با این سطح سواد و شعوری که من از ایرانیان سراغ دارم، به نظرم احتمال اینکه تخت جمشید کار موجودات فضایی باشه بیشتره تا اهرام ثلاثه و مجسمه ابولهل و این چیزا