۱۳۸۸ دی ۲, چهارشنبه

ابیلـفـز

اگه علی، برای عباس هم، مثل اون دو تا پسر دیگش که از ام البنین داشت و اسمشون رو ابوبکر و عثمان گذاشته بود و جفتشون تو کربلا شهید شدن و لابد به خاطر اسمشون هیچ حرفی ازشون زده نمی شه، اسمی مثل عمر انتخاب می کرد، تکلیف این همه چشم ابرو بازی و عمو بازی و آب بازی و حرم بازی و علم بازی چی می شد؟