۱۳۸۸ آذر ۳۰, دوشنبه

توپ قلـقلی

پسر باورت میشه هنوز آدمایی هستن که وقتی یه بچه رو برای اولین بار می بینن خم میشن میگن: یه شعر بخون ببینم کوچولو... بلدی؟