۱۳۸۸ آذر ۲۸, شنبه

کـُــمینی کلوب

همشیره این جانب پس از دیدن جک و جینده هایی که در تظاهرات دیروز شرکت داشتند به خود امیدوار شده و مصمم گشته با بیکینی وارد عرصه شده و از آرمان های امام راحل دفاع نماید. لذا یه مجوز راهپیمایی ساحلی رد کنید بیاد