۱۳۸۸ آذر ۲۶, پنجشنبه

تنوع زیستی

جدیدترین یافته های محققین حاکیست:

ایرانیان تنها موجوداتی هستند که در پیادرو، افعی، در میدان، گاو، سر چهار راه، جغد، پشت میز اداره، سگ، در پارک، کوآلا، داخل تاکسی، دارکوب، سر صندوق رای، بز، در مسجد، میمون، داخل خانه، گوریل و توی رختخواب، گربه هستند.