۱۳۸۸ آذر ۲۴, سه‌شنبه

چند بستری

نماینده مدافع لایحه ضابطه مند سازی ازدواج موقت افزود:

"ما بارها گفتیم صرفه جویی کم مصرف کردن نیست، درست مصرف کردنه"