۱۳۸۸ آذر ۲۳, دوشنبه

توصیه رهبری

- "من به عموم مردم سفارش می کنم که آرامش خودشون رو حفظ کنند"

- ما آرومیم آقا

- نه، آروم نیستی.. حالیت نیست الان.. رگ غیرتت متورم شده

- نه به خدا آرومیم.. رگمون هم سرجاشه باور کن

- بت میگم آروم نیستی یعنی نیستی لامصب.. آرامشتو حفظ کن

- ولی باور کن آرومیما

- نه نیستید.. گفتم آرامشتونو حفظ کنید

- ای بابا، ما که آرومیم... تو هستی؟