۱۳۸۸ آذر ۱۱, چهارشنبه

نخبه دولوکس

- این دستگاهی که می بینید ما برای اولین بار در دنیا ساختیم

- یعنی هیچ مشابه خارجی نداره؟

- چرا .. هلندی ها، فرانسوی ها، کانادایی ها، صهیونیست ها، بوتساوانایی ها و ژاپنی ها نمونه هایی ساختن ولی آقا به خدا واس ما ارزونتر در میاد