۱۳۸۸ آذر ۱۰, سه‌شنبه

سازمان ملی جوانان

ازدواج به موقع، موجب پایداری زندگی خواهد بود... خواهشمندیم زودتر ازدواج کنید... آمار سن ازدواج خیطه، جون مادرتون برید ازدواج کنید.. پا بده تو دکه ها هم براتون همسریابی می کنیم.. تو رو ابوالفضل ازدواج کنید.. د میگم ازدواج کنید دیگه سگ مصبا