۱۳۸۸ آذر ۲, دوشنبه

افشین مادرتو

با 10 هزار سال سابقه  گل کوچیک بدون کفش رو آسفالت  و جوراب رو شلوار و توپ دو لایه... باید امروزِ روز از اردن جوجو ببازیم