۱۳۸۸ آذر ۱, یکشنبه

لبـــو داغ

آهای خانوم خانوما که شکمتو چسبوندی به میز چرخ و یه دستتو کردی تو جیبتو و با اون یکی چنگال پلاستیکی رو گرفتی و به زور تیکه تیکش می کنی و انقدر شیرین میذاری تو دهنت که لباتو اناری کنه... رهگذر به درک... فروشنده رو دریاب بی رحم.