۱۳۸۸ آبان ۳۰, شنبه

عفت کلام

چهار نفری از رو دیوار پریدن اومدن توی خونه، دستای منو از پشت بستن بچه کوچیکمو گروگان گرفتن بعد شلوارشونو کشیدن پایین و نوبتی زنمو "آزار و اذیت" کردن ...!!!