۱۳۸۸ آبان ۲۵, دوشنبه

وایـــد مزاج پیــپل

چستان: آن چه موجوداتی هستند که هم "دلنوازان" را می پسندند، هم "جومونگ" را، هم "لاست" را و هم "شمس العماره" را؟