۱۳۸۸ آبان ۲۳, شنبه

خودآزاری

خوب مریضی یه آهنگی میذاری واسه زنگ گوشیت که تا زنگ خورد جلو جمع، جفت پا بپری روش تا صداش قطع شه ؟

۲ نظر: