۱۳۸۸ آبان ۱۹, سه‌شنبه

ثابت قدم

دوتایی لمیده روی نیمکت.. پسر خوابیده، سرش زار می زنه رو دوش دختر. زل میزنی، عین خیالش نیست.. باز هی نگا می کنی، باز عین خیالش نیست.. هی نگا می کنی باز خیالش نیست. گشت رد میشه، باز خیالش نیست

۴ نظر: